[img]

Adopcja dziecka z misji w Ekwadorze

Czym jest adopcja na odległość dziecka z misji w Ekwadorze prowadzonej przez polskich franciszkanów?

Adopcja na Odległość dziecka z franciszkańskiej misji w Ekwadorze to przyjęcie do swojego życia dziecka w potrzebie i zapewnienie mu możliwości godnego życia i edukacji. Każde dziecko objęte projektem adopcji przeżyło lub dalej przeżywa swój życiowy dramat. Za pośrednictwem misjonarzy mieszkające daleko dziecko o innej kulturze i zwyczajach oraz osoba adoptująca, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo, choć prawdopodobnie nigdy w życiu nie spotkają się osobiście. Poprzez Adopcję na Odległość adoptujący w żaden sposób nie staje się prawnym opiekunem dziecka, ani też nie może rościć do niego żadnych praw.

Projektem Adopcji na Odległość objęte są dzieci z naszych misyjnych 2 parafii w Santo Domingo i Tulcan w Ekwadorze. Odpowiedzialnymi za adopcję na miejscu są w przypadku pierwszej parafii o. Marek Szymański a w drugiej Br. Mariusz Bartoń.

Wszystkie dzieci korzystające z projektu Adopcji na Odległość są dobrze znane misjonarzom i rzeczywiście potrzebują ze względu na warunki życiowe potrzebują pomocy i wsparcia.

Kto może zostać objęty naszą adopcją na odległość?

Dzieci do adopcji przedstawiają polscy franciszkanie - misjonarze którzy zostali wspomniani wyżej. To oni przesyłają do Sekretariatu Misyjnego informacje o dziecku wraz z jego zdjęciem. Większość tych zdjęć z krótkim opisem historii dziecka udostępniamy osobom chcącym objąć dziecko Adopcją na Odległość. Z oczywistych względów zdjęcia te i informacje nie są one ogólnie dostępne.

Kto może objąć dziecko adopcją na odległość?

Dziecko w Adopcję na Odległość może objąć rodzina, osoba indywidualna, firma, zakład pracy, uczelnia, szkoła, klasa, klub, stowarzyszenie lub inna grupa pełnoletnich osób, która podejmie się opłacania nauki i częściowego utrzymania podopiecznego dziecka.

Jakie są koszty zaadoptowania jednego dziecka?

Sytuacja materialna i potrzeby poszczególnych dzieci są różne. Roczny koszt utrzymania dziewczynki w Domu Dziecka wynosi od 700 zł wzwyż (lub USD 200 wzwyż). Wpłat można dokonywać w ratach.
Sekretariat Misyjny regularnie przekazuje misjonarzom otrzymane pieniądze. Przesłane fundusze są wydawane na wszelkie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem: wyżywienie, ubranie, edukacja, opieka medyczna. Ewentualna nadwyżka funduszy z adopcji imiennej może zostać wykorzystana na potrzeby innych dzieci, których imiona nie są podane do publicznej wiadomości w tym projekcie.

W jaki sposób dokonujemy adopcji na odległość?

Należy wypełnić deklarację (link na dole strony) i przesłać ją na adres Sekretariatu Prowincjalnego ds. Misji im. Św. Jana Pawła II Wielkiego w Gdyni (ul. Ujejskiego 40; 81-426 Gdynia). Można to zrobić także drogą elektroniczną na adres: misje.franciszkanie@op.pl lub misje.gdansk@franciszkanie.pl

Wybierając adopcję imienną, przed wypełnieniem Deklaracji warto zwrócić się do Sekretariatu (jeden z powyższych adresów) z prośbą o więcej informacji na temat konkretnych dzieci objętych projektem.

Sekretariat Misyjny pełni ograniczoną rolę pośrednika między misją prowadzącą projekt Adopcji na Odległość a osobą adoptującą. Rola ta polega wyłącznie na zainicjowaniu adopcji,  przekazywaniu funduszy do Ekwadoru oraz powiadamianiu o wpłynięciu i rozliczeniu wpłaty na projekt adopcji. Powiadomienie to zwykle wysyłamy drogą mailową po rozliczeniu z naszymi misjonarzami w Ekwadorze.

Wpłaty otrzymane na potrzeby Adopcji na Odległość przekazujemy do Ekwadoru W CAŁOŚCI (bez potrącania kosztów własnych). By uniknąć zbędnych wydatków próbujemy ograniczyć się do korespondencji elektronicznej.

Wszelkie zapytania na temat dzieci proszę kierować bezpośrednio do wskazanych misjonarzy a więc o. Marka Szymańskiego lub Br. Mariusza Bartonia, którzy w imieniu misji są odpowiedzialny za tamtejsze dzieło Adopcji na Odległość. Można kontaktować się z nimi listownie, oto adresy:

Convento San Antonio de Padua
Fr. Marek Szymański OFM Conv
Calle Bello Horizonte y Valencia
Santo Domingo casilla 17-24-590

Centro de Apoyo Escolar
"Alegria de vivir"- Ecuador
www.alegriadevivirenecuador.blogspot.com
tel. 0059394394215
Fr. Marco Szymański - email marcokonrad48@gmail.com

Convento San Francisco de Asis
Fr. Mariusz Bartoń
Calle Bolivar y Garcia Moreno
Casilla 04-01-58 TULCAN
Ecuador – Ekwador

www.sfranciscoentulcan.blogsport.com
tel. 005936 2980427
Fr. Mariusz Bartoń – email: marito71@wp.pl

Minimalny okres adopcji trwa jeden rok. Zastrzega się możliwość przyznania prawa adopcji konkretnego dziecka dla kilku osób. Listę dzieci adoptowanych i Opiekunów można zobaczyć i sprawdzić na naszej stronie.

Czy jest możliwa korespondencja z adoptowanym dzieckiem?

W przypadku adopcji imiennej kontakt z dzieckiem jest możliwy za pośrednictwem obu polskich franciszkanów - misjonarzy. Kontakt z nimi jest możliwy w jedynie w jęz. hiszpańskim. Można też po Polsku, taki list, zostanie przetłumaczony na ich język przez misjonarza.

Czy można wysyłać paczki?

Ze względu na dobro dzieci misjonarze nie polecają wysyłania paczek. Koszty przesyłki niejednokrotnie przewyższają jej wartość. Poza tym na wiele towarów nałożone jest cło. Przy odbiorze paczki misjonarz musi wnieść dodatkową opłatę, często większą niż wartość paczki!


Deklaracja

Deklaracja adopcji