[img]

Adopcja kleryka

Czym jest adopcja duchowa kleryka z Afryki?

Adopcja duchowa kleryka z Afryki to przyjęcie do swojego życia jednego z kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Nairobi w Kenii założonego przez franciszkanów z Polski i wspieranie go na drodze do złożenia wieczystych ślubów zakonnych oraz do kapłaństwa. Wsparcie ma dwojaki charakter: materialny i duchowy. Wsparcie materialne to w miarę regularnie składane ofiary na wszelkie wydatki związane z edukacją kleryka, a wsparcie duchowe, to regularna modlitwa za niego.

Kto może zostać objęty adopcją duchową kleryka z Afryki?

Adopcją duchową kleryka z Afryki mogą zostać objęci klerycy przynależący do misji franciszkańskiej w Kenii (założonej przez polskich misjonarzy) będącej od 2004. roku Kustodią Prowincjalną św. Franciszka z Asyżu. Klerycy Ci studiują w różnych miejscach, głównie w Kolegium Świętego Bonawentury (Saint Bonaventure Collage) w Lusace w Zambii, gdzie studiują filozofię i w Wyższym Seminarium Duchownym w Nairobi, gdzie studiują filozofię i teologię. Seminarium to jest znane jako Dom Formacyjny Świętego Bonawentury (Saint Bonaventure Formation House). Praktycznie wszystkie ofiary złożone na cele ADOPCJI DUCHOWEJ KLERYKA Z AFRYKI zasilą całe dzieło formacji kapłańsko-zakonnej kenijskich kleryków.

Kto może objąć kleryka adopcją duchową?

Kleryka w Adopcję Duchową może wziąć rodzina, osoba indywidualna, firma, zakład pracy, uczelnia, szkoła, klasa, klub, stowarzyszenie lub inna grupa pełnoletnich osób, która podejmie się uczestniczenia w jego formacji zakonno-kapłańskiej.

Jakie są koszty zaadoptowania jednego kleryka?

Roczny koszt utrzymania kleryka (studia, utrzymanie i wyżywienie) przekracza 5.000 euro czyli obecnie 20.500 zł. Rzadko się jednak zdarza, by adoptującego było stać na pokrycie całej tej kwoty. Dlatego adopcja ta przybiera formę współ-adopcji: kleryk bywa adoptowany przez wielu adoptujących, także tych, którzy zdecydowali się na adopcję bezimienną. Najniższa kwota, jaką sugerujemy, to 30 zł miesięcznie (360 zł na rok). Wpłat można dokonywać w ratach.

W jaki sposób dokonujemy adopcji duchowej kleryka?

Należy wypełnić deklarację (link na dole strony) i przesłać ją na adres:
Sekretariat Prowincjalny ds. Misji im. Jana Pawła Wielkiego
ul. Ujejskiego 40
81-426 Gdynia

Można to zrobić także drogą elektroniczną na adres: misje.franciszkanie@op.pl lub misje.gdansk@franciszkanie.pl.

Adoptujący zobowiązuje się do adopcji kleryka na okres minimum jednego roku.

Czy jest możliwy kontakt z adoptowanym klerykiem?

Z uwagi na to, że klerycy są adoptowani przez wiele osób i nie przewiduje się imiennej adopcji konkretnego kleryka nie praktykuje się korespondencji z poszczególnymi klerykami. Możliwy jest natomiast kontakt w języku polskim i angielskim z o. Robertem Leżohupskim OFM Conv – profesorem i wykładowcą prawa kanonicznego, który może udzielić informacji o stanie i sytuacji kleryków mieszkających w Nairobi Langata.
Oto jego email: glossator@gmail.com

Adres pocztowy do Seminarium w Nairobi:
St. Bonaventure Formation House
P.O. Box 24177
00502 NAIROBI
KENIA

Czy można wysyłać paczki?

Można, choć nie polecamy. Koszty przesyłki niejednokrotnie przewyższają jej wartość. Poza tym na wiele towarów nałożone jest cło. Przy odbiorze paczki z zagranicy w Kenii przechodzi się skomplikowaną odprawę celną i ponosi opłatę, często wyższą niż wartość paczki.

Nie wszyscy klerycy dochodzą do kapłaństwa. Zdarza się, że czasem sami rezygnują z tej drogi, a czasem przełożeni komuś doradzą, by poszedł inną drogą. Dzieje się tak na całym świecie. Dlatego zrezygnowaliśmy z imiennej adopcji kleryka zachęcając do bezimiennej.


Deklaracje i podstrony

Adopcję kontynuują: kliknij, aby zobaczyć listę

Deklaracja duchowej adopcji kleryka
Dlaczego projekt Duchowej Adopcji Kleryka z Afryki?