« Powrót do misji w Kenii

Chatki

Plemiona zamieszkujące tereny na południe od Sahary, także plemiona z rodzin etnicznych Bantu i Nilotyckie zamieszkujące Kenię nie dorobiły się własnego pisma. Nic też dziwnego, że nie mają one pomników literatury, chociaż szczycą się tak zwaną literaturą ustną (oral literature). Trudno też znaleźć tam ich rodzime zabytki architektury, bowiem klimat nie zmusił ich do solidnego budownictwa. Chaty budują głównie z pali, patyków i gliny, a pokrywają trawą. Są one nietrwałe. Zwykle po kilku latach trzeba budować nowe, bo stare, nadżarte przez termity walą się.

Poszczególne plemiona mają podobny styl budownictwa, choć niektóre z nich - jak widać na fotografiach w poniższej galerii - są charakterystyczne dla konkretnego plemienia, np. Mijikenda czy Masajów. Masajowie lepią chaty głównie z gliny zmieszanej z łajnem bydlęcym.

chaty plemienia Embu chata w plemieniu Kalenjin chata plemienia Kalenjin chata plemienia Kalenjin spiżarka plemienia Kalenjin zagroda plemienia Kikuyu podwórko w plemieniu Kikuyu chatki w plemieniu Kisii wioska w plemieniu Kisii
w plemieniu Kuria zagroda w plemieniu Kuria zagroda w plemieniu Luo chatka młodzieńca z plemienia Luo chata ojca rodziny w plemieniu Luo podwórko rodziny pledmienia Luo w plemieniu Maasai chata w plemieniu Maasai chata w plemieniu Meru
chata w plemieniu Meru palenisko wewnątrz chaty plemienia Meru (kuchnia) podwórko w plemieniu Meru niedzielne odwiedziny w plemieniu Meru chata plemienia Mijikenda we wsi plemienia Mijikenda chata w plemieniu Taita chata dorastającej dziewczyny z plemienia Mijikenda chata w plemieniu Mijikenda