« Powrót do misji

Misje - S. Domingo

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
Calle Bello Horizonte y Valencia, Casilla 17-24-590
Fax. (00593-2) 370.2394; Tel.: (00593-2) 370.2479
[img]
kościół w budowie

Centrum Pomocy szkolnej dla dzieci w Santo Domingo


Rys historyczny placówki misyjnej w Santo Domingo de los Colorados

Na Kapitule nadzwyczajnej naszej Prowincji w 1993 roku przyjęto uchwałę: Kapituła upoważnia Prowincjała z Definitorium do kontynuowania starań związanych z możliwością otwarcia przez Prowincję misji w Ekwadorze.

Po rozeznaniu terenu przez Asystenta generalnego O. Miguela Lopeza w lutym 1994 roku uznano, że najodpowiedniejszym miejscem na pracę dla naszej Prowincji byłaby Prałatura Santo Domingo de los Colorados. Nastąpiło spotkanie Prowincjała O. Mansweta Wardyna z Biskupem Emilio Stehle oraz rozeznanie zrobione przez O. Prowincjała na miejscu w Ekwadorze i wysłanie kandydatów do pracy na tej misji na kurs języka hiszpańskiego do Hiszpanii.

Latem 1995 roku trzech misjonarzy przyjechało do San Domingo: O. Krzysztof Kurkiewicz przybył 6 czerwca, O. Eugeniusz Wetta i O. Mirosław Karczewski 11 sierpnia.

Propozycje danego miejsca zmieniały się kilkakrotnie, raczej ze strony samego Biskupa.

W marcu 1996 r. O. Prowincjał spotkał się znowu z Biskupem w Gelsenkirchen w Niemczech, gdzie Biskup Stehle podpisał dokument zatytułowany: Powierzenie Misji Zakonowi OO. Franciszkanów Prowincji świętego Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku. Z dokumentem tym zapoznano Kapitułę Prowincjalną w czerwcu 1996 roku. W tym dokumencie Biskup mówi: Zanim zostanie dopracowana i podpisana umowa, obecnie deklaruję po wystarczającym doświadczeniu, że Prowincji powierzona zostaje parafa świętego Antoniego i świętego Dominika i wyrażam zgodę na założenie klasztoru. Jeżeli ze strony Prowincji zapadnie decyzja, że klasztor swój utworzy przy parafii św. Dominika, wówczas na własność zostanie im oddany obecny Dom Misyjny, w którym mieszkają oraz Dom Katechetyczny. A kościół z przylegającym do niego budynkiem powierzony zostaje na wieczystą dzierżawę. Gdyby problemem miały być dwie położone obok siebie parafie, wówczas Ks. Biskup gotowy jest utworzyć jedną większą parafię. Jeżeli Prowincja zdecyduje się na wybudowanie klasztoru obok mającego powstać kościoła świętego Antoniego, wówczas klasztor tymczasowo zostaje powołany przy parafii świętego Dominika.

Kapituła zwyczajna Prowincjalna w drugiej swej części w czerwcu 1996 roku jednogłośnie wyraziła zgodę na przejęcie misji w Santo Domingo de los Colorados, chociaż przed zawarciem ostatecznej umowy jeszcze pewne miejscowe ustalenia mogą być zmienione.

Początkowo mieścił się tu postulat, który decyzją Definitorium Prowincji przeniesiono 25.06 1999 do powierzonego nam 01.08.1999 klasztoru św. Franciszka z Asyżu w Tulcan.

Obsada personalna placówki misyjnej Santo Domingo de Los Colorados w Ekwadorze od czasu jej objęcia przez Prowincję Gdańską

06.06.1995 - O. Krzysztof Kurkiewicz, przełożony, proboszcz i do dnia 01.07.2002 delegat prowincjała
12.08.1995 - 12.09.1999 O. Mirosław Karczewski
12.08.1995 - 01.08.1999 O. Eugeniusz Wetta
08.09.1997 - 26.04.1999 O. Zbigniew Braun
16.06.1999 - 25.08.2000 O. Michał Paga
03.01.1999 - 22.12.2000 Br. Tomasz Zieliński
20.06.2001 - 15.07.2002 O. Mirosław Dubiela
12.09.2002 - O. Janusz Bajowski
20.08.2002 - O. Michał Paga
2012 O. Zbigniew Braun - gwardian
O. Marek Szymański
O. Vicente Tandazo Gallegos


[img]