« Powrót do misji w Kenii

Sprawozdanie Ministra Prowincjalnego Ojca Adama Kalinowskiego z pierwszej Kapituły Kustodialnej w Kenii

[img] Pokój i dobro!

Drodzy Bracia, witam Was wszystkich po powrocie z Kenii i przekazuję moc serdecznych pozdrowień od naszych braci z Kustodii Świętego Franciszka. Upoważniony do tego przez Kustosza br. Tadeusza Brzozowskiego chciałbym przekazać kilka informacji o Pierwszej Kapitule Kustodii kenijskiej i jej decyzjach oraz podzielić się pierwszymi wrażeniami.

Kapituła Kustodialna rozpoczęła się 20. września 2004 w naszym Domu Rekolekcyjnym w Ruiri pod przewodnictwem Ministra Generalnego br. Joachima Giermka. Uczestniczyło w niej (z prawem głosu) 15 braci afiliowanych do naszej Kustodii prowincjalnej oraz Asystent Generalny AFCOF br. Bonawentura Mpasa a także zaproszeni goście, min. Sekretarz d.s. misji naszej Prowincji br. Jan Łempicki. W pierwszym dniu Kapituły zapoznaliśmy się z krótkimi sprawozdaniami przedstawiającymi historię misji św. Maksymiliana w Kenii oraz dokonaliśmy refleksji na temat obecnej sytuacji. We wtorek, 21. września 2004 dokonano wyboru Zarządu i Rady Kustodii: Kustosz – br. Tadeusz Brzozowski; Wikariusz Kustodii – br. Joseph Kuira; Sekretarz – br. Robert Kozielski; Asystent – br. Dariusz Dembkowski; Asystent – br. James Wanzala.

W pierwszej turze głosowania na Kustosza wybrany został br. Jan Łempicki, nienależący do Kustodii, który wyboru nie przyjął. Osobiście uważam, że na swoim obecnym stanowisku może równie dużo uczynić dla misji i dlatego cieszę się, że Prowincja nie musiała z niego zrezygnować.

Po złożeniu wyznania wiary i przysięgi przez nowego Kustosza na ręce Ministra Generalnego przekazałem Kustoszowi Tadeuszowi w imieniu naszej Prowincji najserdeczniejsze życzenia i gratulacje oraz, jako prezent i wyraz duchowej łączności z nami, relikwie Świętego Maksymiliana i Ikonę Czarnej Madonny. Podczas wieczornej rekreacji wraz z nowym Zarządem podziękowaliśmy dotychczasowemu Delegatowi Prowincjała br. Kazimierzowi Szulcowi za jego trud i wysiłek dla dobra braci. Wyrazem uznania dla Jego posługi był wręczony mu gobelin Jezusa, Dobrego Pasterza.

Pierwsza część Kapituły zakończyła się w środę 23. 09. 2004. Minister Generalny udał się tego samego dnia do Istambułu, a bracia kapitulni na swoje placówki lub krótki odpoczynek. Kustosz odwiedził wszystkie placówki i odbył rozmowy z braćmi planując nowe składy klasztorów.

Druga Część Kapituły odbyła się w Ruiri w dniach 27.09.04 – 29.09.04. Podczas tej części wybrano ekonoma i poborcę Kustodii. Został nim br. Kazimierz Szulc. Kapituła wybrała na Gwardianów: br. Tadeusza Brzozowskiego dla klasztoru w Limuru, br. Dariusza Dembkowskiego dla klasztoru w Nairobi i br. Josepha Kuirę dla klasztoru w Ruiri. Rektorem WSD w Nairobi został wybrany br. Wiesław Wróblewski. Na Magistra Postulatu Kapituła wybrała br. Tadeusza Świątkowskiego, który przed Kapitułą Kustodialną poprosił o afiliację do Kustodii i uzyskał na nią zgodę także od Generała Zakonu. Asystent Generalny wyraził zastrzeżenia co do tego wyboru, ze względu na piastowany przez br. Tadeusza Świątkowskiego urząd Asystenta Generalnego d/s animacji misyjnej. Postanowiono, że br. Tadeusz po powrocie do Rzymu osobiście skonsultuje się w tej sprawie z Ministrem Generalnym. Kapituła wybrała nowego asystenta dla Dzieła Powołań br. Josepha Kikuyu. Dotychczas funkcję tę pełnił magister postulatu. Dyrektorem Domu rekolekcyjnego w Ruiri został mianowany br. Kazimierz Szulc, dyrektorem Drukarni w Limuru br. Robert Kozielski, jej dyrektorem technicznym br. Bogusław Czerniakowski.

W niedzielę 3. października 2004 w Limuru podczas uroczystej Mszy Świętej złożył wieczyste śluby zakonne br. Edward Ouma. Liturgii Mszy świętej przewodniczył i śluby przyjął Kustosz, br. Tadeusz Brzozowski. Śluby naszego brata były dla całej Kustodii wielkim wydarzeniem i częścią obchodów Uroczystości Świętego Franciszka, Patrona Kustodii. Transitus był obchodzony w Seminarium na Langacie. Uczestniczyły w nim wraz z nami siostry Felicjanki pracujące w Nuncjaturze. Nasi bracia klerycy starannie przygotowali teksty nabożeństwa i śpiewy, a świąteczny wystrój kaplicy i procesja ze świecami po krużgankach dopełniły całości. 4 października 2004 w uroczystość Świętego naszego Ojca Franciszka również w Seminarium na Langacie odbyły się uroczyste Nieszpory, którym przewodniczył biskup emeryt diecezji Meru, Silas Njiru, który przed 20 laty zaprosił nasz Zakon do pracy w swojej diecezji. Dziękowaliśmy Bogu za wszystko co w tym czasie się dokonało. Ksiądz Biskup wyraził wielką radość z tego, że zaproszenie nas do Kenii wydało tak wiele dobrych owoców. Jego bardzo osobiste słowa oraz zaproszenie nas tego byśmy stawali się świętymi wywarły na wszystkich bardzo wielkie wrażenie. W imieniu Prowincji przekazałem Księdzu Biskupowi Silasowi Ikonę Matki Bożej, o którą zatroszczył się jeszcze mój poprzednik Prowincjał Jerzy. Kustodia otrzymała także w darze od Prowincji monstrancję. Temu darowi towarzyszy życzenie, aby w życiu i działalności Kustodii zawsze na pierwszym miejscu były sprawy Boże i pragnienie spełnienia Jego woli. Kustosz Prowincjalny rozdał podczas Nieszporów obediencję braciom. Zwłaszcza dla Kenijczyków było to wielkie przeżycie. Wspólna modlitwa i świętowanie były wypełnione duchem jedności z Prowincją. Osobiście próbowałem objąć modlitwą wszystkie nasze wspólnoty i każdego z braci. Odległość fizyczna uświadamiała mi potrzebę więzi duchowej. Stąd też ucieszyłem się otrzymując w tym dniu przez pocztę internetową (która wyjątkowo w tym dniu funkcjonowała) „franciszkowe” życzenia od braci.

5. października 2004 odbyło się w Nairobi spotkanie Definitorium Kustodii, w którym wziąłem udział. Definitorium zaaprobowało kandydatury na proboszczów: dla parafii w Ruiri – br. Joseph Kuira, w Limuru - br. Tadeusz Brzozowski, w Nairobi „South C” – br. Dariusz Szymborski. Kustosz przedstawi kandydatów biskupom diecezjalnym Meru i Nairobi.

W środę, 6.10.04 otrzymaliśmy z Rzymu decyzję, że br. Tadeusz Świątkowski nie może do Kapituły Generalnej Zwyczajnej przyjmować żadnych niższych rangą funkcji w swojej jurysdykcji. W związku z tym, Kustosz poprosił br. Arkadiusza Kukałowicza o pełnienie przez rok funkcji magistra postulatu w Ruiri. Pozytywna odpowiedź Arkadiusza zasługuje na uznanie, gdyż wcześniej zaplanowany już został dla niego rok szabatowy.

Drodzy Bracia, kończąc tę krótką i jak gdyby „na kolanie” pisaną relację chcę raz jeszcze podziękować Wam wszystkim, w swoim i braci misjonarzy imieniu, za troskę o misje, za modlitwę i ofiarę i duchowe towarzyszenie tym braciom, którzy zdecydowali się pójść za głosem powołania do krajów misyjnych. Miesiąc październik, który rozpoczęliśmy wspomnieniem Patronki Misji, Świętej Małej Tereski, niech będzie szczególną okazją do wspierania modlitwą różańcową Dzieła Misyjnego oraz wypraszania nowych powołań misyjnych.

Pozdrawiam in Christo
Br. Adam M. Kalinowski