« Powrót do misji

Misje - Limuru

[img]

Rys historyczny placówki misyjnej w Limuru

Miejscowość Limuru jest oddalona od Nairobi o 35 km. Leży na terenie Archidiecezji Nairobi. Celem zasadniczym objęcia tej placówki była myśl umieszczenia tu drukarni w pobliżu stolicy kraju, gdzie łatwiej jest zakupić potrzebne materiały i osiągnąć techników do maszyn. Sprawy te w Ruiri, ze względu na wielką odległość od Nairobi, były utrudnione i załatwianie ich kosztowało wiele cennego czasu. Nad budową budynku na drukarnię i nowego kościoła czuwał tu troskliwie z Seminarium w Nairobi O. Tadeusz Świątkowski, ówczesny rektor. Przeniesiona z Ruiri Drukarnia Kolbe Press wraz z wydawnictwem, ubogacona została o nowe maszyny. Drukarnią zajął się pieczołowicie uzdolniony w tym kierunku Br. Krzysztof Kozak.
W klasztorze tym został umieszczony Postulat naszej Misji. Mistrzem postulatu został wybrany O. Tadeusz Świątkowski.

Gwardianowie i proboszczowie parafii w Limuru

25.03.1992 - 15.12.1998 O. Tadeusz Świątkowski, gwardian i proboszcz; (07.07.1989-10.12.1991 i 20.06.96-15.12.98 delegat prowincjała na Kenię)
16.12.1998 - 09.06.2001 O. Bogusław Czerniakowski, proboszcz
16.12.1998 - O. Bogusław Czerniakowski, gwardian
10.06.2001 - O. Arkadiusz Kukałowicz, proboszcz