« Powrót do misji

Misje - Miedniki

[img]
kościół pod wezwaniem Najświętszej Trójcy i Świętego Kazimierza


Rys historyczny klasztoru w Miednikach na Litwie

Katalog Archidiecezji Wileńskiej z 1939 roku podaje taką wiadomość w języku łacińskim: Starodawny kościół Trójcy Przenajświętszej i świętego Kazimierza Królewicza i wyznawcy w Miednikach, fundowany jeszcze przez Jagiełłę w 1391 roku, został zajęty przez schizmatyków w 1865 roku. W 1910 został zniszczony i na nowo z drzewa odbudowany. W roku 1931 wybudowano nowy, drewniany kościół. Skupia się przy nim 3.485 wiernych wyznania katolickiego.

Przez ponad 40 lat tym kościołem i parafią opiekował się franciszkanin O. Kamil Kazimierz Wełymański. Ze względu na swój wiek zwrócił się on z prośbą o przysłanie młodego księdza do tej parafii.

Zgłosił się wtedy O. Sławomir Skwarczek z naszej Prowincji i 13 listopada 1990 roku przybył do Miednik.

Po wizycie w Miednikach i w Wilnie dnia 31 maja 1992 Generał Zakonu O. Lanfranco Serrini pisał: Prawnie przewiduje się odtworzoną Kustodię lub Prowincję Litewską jako zależną bezpośrednio od Kurii Generalnej. Jest to koncepcja zgodna z ideą Nuncjusza Apostolskiego i Arcybiskupa Wilna.

O. Generał erygował klasztor pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Miednikach dnia 7 czerwca 1994 r. Tym samym dekretem erygował Nowicjat przy tym klasztorze. Z tego nowicjatu mamy już kilka powołań

Przełożeni i proboszczowie w Miednikach

40 lat aż do 20.08.1991 O. Kamil Wełymański, proboszcz
20.08.1991 - 22.04.1998 O. Sławomir Skwarczek, proboszcz
22.04.1988 - O. Andrzej Cyrański