« Powrót do misji

Misje - Nairobi

[img]

Rys historyczny placówki misyjnej w Nairobi

Klasztor ten pełni funkcje domu formacyjnego. Mieszkający tu klerycy uczęszczają do Międzyzakonnego Kolegium Teologicznego w Nairobi - Tangaza College, które jest filią Uniwersytetu Katolickiego - Catholic University of East Africa (CUEA).

Gwardianowie klasztoru i rektorzy Seminarium w Nairobi

19.11.1989 - 10.12.1991 O. Tadeusz Świątkowski, gwardian, rektor i (od 07.07.1989) delegat Prowincjała na Kenię
10.12.1991 - 20.06.1996 O. Jan Łempicki, gwardian, rektor i delegat Prowincjała na Kenię
20.06.1996 - O. Kazimierz Szulc, gwardian, rektor i (od 15.12.1998) delegat Prowincjała na Kenię