« Powrót do misji

Misje - Ruiri

[img]
klasztor w Ruiri podczas remontu generalnego


[img]

Rys historyczny placówki misyjnej w Ruiri


Ruiri to nasza pierwsza placówka misyjna w Kenii. Jest ona odległa od miasta Meru o 12 km. Teren powierzony misji liczy 15 tys. mieszkańców, wśród których jest już ok. 11 tys. katolików. Misja obsługuje 18 stacji dojazdowych (najdalsza odległa o 20 km). W samym Ruiri jedna katolicka szkoła liczy 490 dzieci a szkoła średnia ma 205 uczniów.


Przełożeni, gwardianowie i proboszczowie w placówce misyjnej Ruiri

20.11.1984 - 09.10.1986 O. Dominik Wasilewski, przełożony i proboszcz
09.10.1986 - 01.09.1990 O. Rajmund Marszałkowski, gwardian i proboszcz
01.09.1990 - 23.01.1995 O. Jerzy Żebrowski, gwardian i proboszcz
23.01.1995 - 25.06.1999 O. Piotr Miodek, gwardian i proboszcz
25.06.1999 - O. Tadeusz Brzozowski, gwardian
25.06.1999 - O. Dariusz Dembkowski, proboszcz
1999 - O. Wiesław Wróblewski, magister postulantów