« Powrót do misji

Misje - Shushufindi

Convento de San Francisco de Asis SHUSHUFINDI
Tel.: (00593-6) 2840111
Fax/Tel.: (00593-6) 2839-209

Adres do korespondencji:
Vicariato Apostolico de Aguarico Mission Capuchina,
Apartado
17-10-7410 QUITO
ECUADOR

[img]
Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Shushufindi


Nasza franciszkańska obecność w tej części Ekwadoru rozpoczęła się od 1 sierpnia 1999 roku. Naszą pracą duszpasterską objęliśmy miasto Shushufindi wraz z około 40 kaplicami, w tym 5 wspólnot indiańskich. Liczba ludności w powierzonej nam parafii wynosi ok. 20000. Rozpiętość misji wynosi ponad 80 km. Klimat typowo tropikalny, wysokie temperatury i dużą wilgotność.

W tej części kraju znajdują się największe w kraju złoża ropy naftowej i największe plantacje palm olejowych

Obsada personalna placówki misyjnej Shushufindi

01.08.1999 - 01.07.2002 O. Eugeniusz Wetta - przełożony i proboszcz
01.08.1999 - 24.08.2000 Br. Mariusz Bartoń
06.09.2000 - 15.03.2001 O. Zbigniew Braun
16.03.2001 - 30.06.2002 O. Mirosław Karczewski
01.07.2002 - O. Mirosław Karczewski - przełożony i proboszcz
01.07.2002 - O. Zbigniew Braun
2012 O. Michał Paga - gwardian
O. Marcin Mazur
o. Michał Sabatowski