« Powrót do misji

Misje - Szwecja

[img] Skład personalny:


[img]
Kościół i klasztor w Jönköping


Patron: św. Franciszek
Data objęcia: 30 września 1990
Data erekcji klasztoru: 25 marca 1992


Rys historyczny klasztoru w Jönköping w Szwecji

Już w XIII wieku franciszkanie dotarli do Skandynawii i założyli tam wiele klasztorów jak np. Ribe (1232), Visby (1233), Söderköping (1235), Lund (1238), Skara (1242), Uppsala (1247), Enköping (1247), Ystad (1260), Trellenborg (1267), Stockholm (1270), Kungalv (1272), Kongahälla (1272), Marstrand (1272), Nyköping (1280), Jönköping (1283), Arboga (1285), Linköping (1287), Malmö (1419), Krokek (XV w.), Torkö (1467), Nya Lödöse (1475), Vaxiö (1480), Halmstad (1492).

Nordyjska prowincja zakonna tzw. Dacia, miała dwie kustodie: Sztokholm i Linköping. Za króla Gustawa Wazy w 1527 roku skasowano wszystkie klasztory, a zakonników wypędzono.

Reformacja zerwała stosunki z Rzymem i przez wiele lat katolicy nie mieli wstępu do Szwecji. Jeszcze w XIX wieku za przejście na katolicyzm groziła kara śmierci.

Gdy w konstytucji państwowej usunięto restrykcje dotyczące katolików, za­częli sporadycznie napływać misjonarze do Szwecji.

Klasztor w Jönköping z 1283 roku został rozebrany, a materiał budowlany zabrano na budowę zamku.

Po drugiej wojnie światowej wraz z napływem obcokrajowców do Szwecji powiększała się liczba katolików. Przez kilkadziesiąt lat przyjeżdżał kapłan kato­licki i w Jönköping odprawiał Mszę świętą w prymitywnej kaplicy. W 1950 roku kato­licy dostali tu księdza dominikanina.

W roku 1956 przybyli z Anglii pasjoniści i wybudowali obecny kościół i klasz­tor. W roku 1974 erygowano parafię.

Wśród aspektów podziału prowincji warszawskiej i stworzenia nowej prowin­cji na północy Polski na kapitule nadzwyczajnej 26 września 1985 roku był i taki: w związku z nawiązaniem stosunków dyplomatycznych miedzy Watykanem a Szwecją powstała możliwość zakładania placówek misyjnych na terenie prote­stanckiej Szwecji i Norwegii.

Generał zakonu o. Lanfranco Serrini w liście do naszej prowincji pisał 19 mar­ca 1987 roku między innymi: Z wielka ufnością, jaką żywię dla Waszej Prowincji, chciałbym włączyć w program Waszych perspektyw na przyszłość odcinek pracy, która bardzo leży na sercu Zakonowi, i który może wejść, jak mi się wydaje, z wielu racji, w zasięg Waszych zainteresowań. Chodzi tu mianowicie o obecność naszego Zakonu w Europie północnej, a szczególnie w Danii, Norwegii i Szwecji.

Po przygotowaniu językowym kilku młodych zakonników, prowincja objęła po pasjonistach klasztor i parafię św. Franciszka w Jönköping.

Generał zakonu zwizytował tę obecność i w piśmie powizytacyjnym z 19 kwiet­nia 1992 roku napisał: Dom w Jönköping ma podwójną motywację: Zaofiarowanie opieki duszpasterskiej dla około 2 tys. wiernych w kraju ubogim w kapłanów i, po drugie, otwarcie się na dialog ekumeniczny z protestantami, kontynuowany od dłuższe­go czasu przez różne ośrodki przyjaciół św. Franciszka.

Dwudziestego piątego marca 1992 roku erygowano w Jönköping klasztor prowincji. Leży on na terenie jedynego w Szwecji biskupstwa Sztokholm.

Przełożeni i proboszczowie w Jönköping:

O. Jerzy Dudek, przełożony i proboszcz od 30.09.1990 do 25.03.1992
O. Jerzy Dudek, gwardian i proboszcz od 25.03.1992 do 23.08.1993
O. Joseph Nilsson, gwardian i proboszcz od 23.08.1993 do 31.08.2000
O. Arkadiusz Skodowski, gwardian od 31.08.2000
O. Piotr Zacharewicz, proboszcz od 31.08.2000


Kontakt

JÖNKÖPING
Klostergatan 70 B Jönköping
Box 3222
Fax. (0046-36) 122-830
Tel.: (biuro) (0046-36)120-657